BOTER BIJ DE VIS

BOTER BIJ DE VIS

Boter bij de vis gaat over een man die een tijd geleden zijn werk is kwijtgespeeld maar het niet durft zeggen aan zijn vrouw. In plaats daarvan licht hij al die tijd de ziekenkas op.

Op een dag krijgt hij controle van de ziekenkas en moet hij alle middelen aanwenden om niet ontmaskerd te worden. Het wordt al helemaal ingewikkeld als de relatietherapeut van zijn vrouw op bezoek komt.

Wat volgt is een dolle komedie met tal van persoonsverwisselingen en misverstanden.