Historiek

Toneel is van alle kunst de meest direkte.

HISTORIEK

Toneelgilde Hooger Op werd opgericht door Omer Depaepe (voorzitter), Omer Therie – Paul Rooze – Remi Delva – Lucien en Jef Lannoy.
Zij brachten voor de eerste keer een toneelstuk in 1919.

De definitieve naam Hooger Op kwam er nadat ze in 1922 de gelijknamige operette speelden van de heren E. Serroen en Albert Lietaert, met begeleiding van het symfonisch orkest.
De eerste vlag werd in 1923 ingewijd.

De grootse H. Hertefeesten in 1926 drukten op heel de Kristen Wervikse gemeenschap hun stempel.

Op 31 december 1933 werd meegedongen aan de Provinciale Toneelprijskamp met ‘En waar de sterre bleef stille staan’. In die tijd werd volop meegewerkt aan de muziekfeesten ingericht door Onder Ons. Bij elk muziekfeest werd als slot een sketch of kleine klucht gebracht door de spelers van Hoger Op, die voor een deel ook nog muzikant waren.
Juist voor de oorlogsverklaring, op zondag 7 april 1940, bracht de toneelgilde met hulp van de muzikanten een bonte avond met voordracht en zang, ten voordele van de gemobiliseerden. In de oorlogsjaren 1940-1945 werden regelmatig avonden ingericht ten voordele van Winterhulp.

In 1947, met de eerste opvoeringen van het H. Harte-spel, waren ook weer de mannen van Hoger Op actief. Het was voor Wervik een hele prestatie die ook in 1951 zou herhaald worden.

Vanaf 1950 werd jaarlijks een souper georganiseerd die nog steeds doorgaat in maart. Roger Decramer werd dat jaar de spelleider en in maart 1953 ging het Provinciale prijskamp door met eervolle vermelding als gevolg met ‘Een dode klaagt aan’. Een mijlpaal in onze opgang was zeker de her-opvoering van ‘En waar de sterre bleef stille staan’ op Kerstmis 1953 en het stuk ‘De vreemdeling’ door Anton Coolen op Kerstmis 1954.

In 1956 werd er voor het eerst sedert jaren buiten de zaal van de Gilde opgetreden.
De vertoningen werden gegeven in Dadizele en in Wytschate.
Onze vlag was intussen 35 jaar oud geworden. De heer Hilaire Gellynck ontwierp in 1958 een nieuwe vlag, waarvoor wij hem nu nog dankbaar zijn. In datzelfde jaar werd Alfons Pype gehuldigd voor 25 jaar activiteit en speelde de toneelgroep ‘Tien kleine negertjes’. In 1959 dong Hoger Op mee op het provinciaal prijskamp met het stuk
‘De schandpaal’.

En zo ging het verder met een toneelprijskamp in 1962 met de opvoering van ‘Twee levenden en één dode’ door Dries Poppe. Roger Decramer bekwam de prijs van de jury voor de beste acteur in de categorie.
‘Het gezin van Paemel’ was in 1964/1965 een groot succes.

Gouwdag Algemeen West-Vlaams Toneel in 1968 waar we een diploma kregen van de koning en waarin we 'Koninklijke Toneelgilde' werden (50 jarig bestaan). Op dat moment was Maurice Lahousse voorzitter en kreeg gouden medaille in de Kroonorde en werden Simonne Vandamme-Wyckaert en Roger Decramer gehuldigd om hun 25-jarige inzet.

In 1972 viert Hoger Op zijn Gouden jubileum, de toneelvereniging is vijftig jaar jong.

Stephaan Vandamme was voorzitter in de jaren 1980 - 1990 en werd vzw Koninklijke Toneelgilde Hoger Op opgericht.

Het jeugdtoneel startte in 1991 met het stuk ‘De jeugd van tegenwoordig’.

De opvoering van Anne Frank’ in 2008 in dubbelregie van Stephaan en Lieven Vandamme was een doorslaand succes. Het prachtige toneelstuk was een zware opgave, zowel wat het decor, de regie als het spel betreft.

‘Boter bij de vis’ werd als laatste opgevoerd in Het Gildenhof in 2010. Afscheid dus van onze vertrouwde theaterzaal.

Bestuurswissel met Lieven Vandamme als voorzitter in 2011/2012.

In 2012-2013 bestonden we 90 jaar. Een uitgebreide viering met nieuw logo, nieuwe website, twee opvoeringen door de volwassenen en na jaren afwezigheid opnieuw een opvoering door de jeugd. 2 stukken op 1 avond: 'De Zwetende Chinezen' en 'Met gelijke munt' regie door respectievelijk Leslie Kesteloot en Coralie Morisse.

Naar aanleiding van onze 95ste verjaardag in 2017 organiseerden we 'Theater op de fiets', een culturele fietstocht i.s.m. de Wervikse toneelverenigingen, langs Wervikse wegen met vijf haltes waar men telkens van een korte theatervoorstelling kon genieten.

In 2018 werkte Hoger Op mee aan Wervik 2050 met een theaterwandeling samen met de Franse collega’s van Le Fil et la Guinde uit Wervicq-Sud en aan ‘Keerekeeweere’,
het totaalspektakel van Stadsharmonie Wervik.