Wie zijn wij?

Onze vereniging evolueerde gedurende de 100 jaar dat we bestaan, zowel op vlak van de keuze van de stukken, als op vlak van techniek. Zelfs de locatie moesten we recentelijk veranderen, omwille van redenen buiten onze wil om.

Sinds het begin van onze toneelvereniging hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel gedragen. Ook werd en wordt er steeds met zeer veel zorg de stukken uitgekozen die we spelen. De regisseur, maar ook de acteurs, moeten er volledig achterstaan. Het is namelijk een werk van lange adem, een nieuwe productie in elkaar steken. Niet alleen de acteurs werken hard op scène, maar er staat een volledige ploeg achter hen. Denk maar aan de decorbouwers, die hele constructies op poten zetten. De mannen van klank en licht zijn ook van het grootste belang, zij helpen mee de sfeer scheppen die nodig is en ze komen in de laatste weken telkens 'meerepeteren'. We mogen de grime ook niet vergeten. Zij zorgen ervoor dat onze gekste ideeën geloofwaardig naar voor worden gebracht. Er zijn nog andere talrijke medewerkers, die vaak over het hoofd worden gezien, zoals de mensen aan de bar tijdens opvoeringen, mensen die kaarten verkopen, sandwiches smeren voor het publiek en boterhammen voor de medewerkers en spelers, en ga zo maar verder. Deze mensen vormen al sinds jaar en dag de ruggengraat voor onze vereniging. Vandaar dat wij na iedere opvoering niet nalaten deze mensen te bedanken met een hapje en een drankje op onze bedankingsavonden.

Gedurende de jaren bouwden wij ook een zeer trouw publiek op, zowel binnen als buiten Wervik. Het doet deugd om vaak dezelfde gezichten te zien komen, maar het is ook een enorme beloning om nieuwe gezichten te zien, die vaak ook vaste waarden in het publiek worden. De feedback van het publiek is voor ons erg belangrijk. Zelfs in die mate dat we vroeger 'kritiekavonden' inlasten. Deze zijn een tijdje weggeweest, maar met ''t Toebakshof' wordt die traditie in ere hersteld. In besloten kring zal nagekaart worden over het stuk met de mensen die eraan meewerkten. We vragen telkens aan een aantal buitenstaanders om een stukje te schrijven. De kritische noot is belangrijk, maar we vragen wel opbouwende kritiek. Het blijft ten slotte onze hobby en een hobby moet altijd leuk blijven.

Feesten is altijd een belangrijk onderdeel van ons verenigingsleven geweest. Niet alleen helpt het banden te smeden, maar het is ook gewoon leuk om eens uit de band te springen. Onze jaarlijkse soupers zijn telkens een ijkpunt op de kalender. We kunnen lekker eten en naderhand de opgedane calorieën op de dansvloer afswingen. Hier vinden jong, minder jong en nog niet zo oud elkaar, waarbij de leeftijdsgrenzen vervagen. Ook de nieuwjaarsreceptie is sinds enkele jaren een vaste afspraak waarbij we terugblikken op het voorbije jaar en we vooruitkijken naar het nieuwe. We mogen ook ieder jaar rekenen op grote belangstelling als we op uitstap gaan. Er wordt telkens gezorgd voor een gevarieerd programma, waar zowel de kleintjes als de volwassenen heel veel kunnen uit halen. Voor onze uitstappen kunnen we ook steeds rekenen op een grote opkomst.

Familiegebeurtenissen, zowel de trieste als de blijde, worden ook gedeeld in de vereniging. Waar we steun bieden bij ziekte, overlijden of andere dingen die verkeerd kunnen lopen in het leven, juichen we even hard bij geboortes, huwelijken en andere fijne gebeurtenissen bij onze leden. Dat is misschien wel onze grote sterkte en de reden dat we het al negentig jaar uitzingen. We beoefenen onze hobby, maar tegelijkertijd maken we deel uit van een grote vriendengroep bij wie we terecht kunnen, ook als het niet over toneel gaat!

TEAM

Lieven Vandamme

Voorzitter

Ignaas De Jongh

Ondervoorzitter

Leslie Kesteloot

Secretaris

Marc Depuydt

Penningmeester

Greet Pauwelyn

Dirk Lecluse

Lieve Stragier

Olivier Galle

Cis De Jongh